Så här söker du en anställning som postdoktor vid HT-fakulteterna

Ansökan ska skrivas på det språk som framgår av utlysningstexten och ska innehålla en meritförteckning (CV), kopia av doktorsexamen och en publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer).

Utöver denna grundinformation så framgår av utlysningstexten om ansökan ska innehålla en plan för ett forskningsprojekt eller din doktorsavhandling, samt om ytterligare underlag så som till exempel publikationer kan insändas som del av ansökningshandlingarna.

Om en plan för ett forskningsprojekt efterfrågas ska denna utformas utifrån instruktionerna nedanför.

Instruktioner för projektplan

Om inte annat framgår av utlysningstexten så ska projektplanen uppgå till maximalt 1500 ord (exklusive litteraturlistor) och redogöra för det forskningsprojekt som du avser att genomföra under anställningstiden. I utlysningstexten finner du information om projektplanen ska knytas till ett specifikt forskningsprojekt.

Projektplanen ska innehålla en beskrivning av:

  • syfte och frågeställning
  • teori och metod
  • relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten
  • tidsplan och förväntade resultat
  • dina förutsättningar och din kompetens att genomföra projektet.

 

Kollektivavtal för anställning som postdoktor

Läs mer på Arbetsgivarverkets hemsida.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-02-20