Styrdokument för grundutbildningen

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Inrättande, revidering och avveckling av examensgrundande utbildning

Huvudområden/examensbeskrivningar

Examinatorer/examensarbeten

Kursplaner och utbildningsplaner

Kursvärdering och kursutvärdering

Övriga dokument

Kontaktinformation

Fakultetssekreterare

Manuela Rossing

046-222 64 72

manuela.rossing@­kansliht.lu.se

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-03-14