Styrdokument för grundutbildningen

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Inrättande, revidering och avveckling av examensgrundande utbildning

Huvudområden/examensbeskrivningar

Examinatorer/examensarbeten

Kursplaner och utbildningsplaner

Kursvärdering och kursutvärdering

Övriga dokument

Kontaktinformation

Kvalitetssamordnare

Lisa Hetherington046-222 44 03lisa.hetheringtonkansliht.luse

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-01-27