Desirée

"Det fanns plats för mig som student att växa och utvecklas."

Jag läser en kandidat i teologi och religionsvetenskap, och jag har alltid varit fascinerad av religion. Levd religion, dogmer, hur trosuppfattningar och idéer format samhällen och ideal, och hur ideal och samhällen format religioner. Vilka texter som läses och varför, hur de läses, hur de behandlas… Det säger väldigt mycket om både individer och grupper hur de format och formar sin religiösa teori och praktik, och även dagens sekulariserade samhälle är så präglat av den religiösa yttring som varit tongivande i historien.

Jag har en väldigt djup fascination för hur religion tar sin yttring, men också för hur det systematiseras. Det kanske låter orimligt för den som inte studerat religion/-er, men det finns otroligt tydliga system för hur saker tolkas, utläses, formas och passas in i rådande dogmer, och framför allt är jag intresserad av texter och hur de tolkats genom århundraden av skiftande sammanhang. Hur tolkas berättelsen om Daniel i Lejongropen under Medeltidens korståg, eller hur tolkas Baal Shem Tovs brev efter Förintelsen? Genom att förstå hur texterna inverkat på individer och samhällen förstår vi också vår omvärld.

Hur gjorde du ditt val?

För att vara helt ärlig var det knappt ett val. Jag funderade på andra alternativ, jobbade ett par år efter studenten och testade lite olika saker jag kunde tänka mig att jobba med, men till slut insåg jag att det jag brinner för är religionsvetenskap. Då började jag kolla runt lite på olika universitet och landade till slut på det alternativ jag kollade på först, dvs. Lund. Det som lockade mig var möjligheten att forma min utbildning som jag vill men också att CTR är relativt litet och därför är det lätt att lära känna lärare och andra studenter. CTR:s goda rykte hjälpte givetvis till, och framför allt det rykte som omgärdar de lärare som undervisar inom de områden jag är intresserad av.

Vad var viktigast för dig när du valde?

För mig var det viktigaste att få känna att jag klev in i en organisation som redan har koll. Inte en utbildning som är under uppbyggnad eller som testar olika metoder eller kurser utan en etablerad, stabil utbildning där lärare vet vad de gör och det finns utarbetade stadgar för vad en student kan förvänta sig, dock utan att det stagnerar. CTR:s kontinuerliga forskningsprojekt och internationellt erkända forskare arbetar aktivt för att driva forskningen framåt och därför erbjuds också vi som studenter de senaste rönen inom vårt ämne. Jag upplevde också, trots dessa akademiska framfötter från fakultetens sida, att det fanns plats för mig som student att växa och utvecklas, och framför allt inom religionsvetenskap är det centralt att få tänka själv. Den upplevelsen kvarstår nu, snart sex terminer senare.

Förutom allt vad CTR har att erbjuda så är det svårt att inte vara förälskad i Lund som stad. Alla vackra byggnader, smågator, närheten till naturen, alla de kultur- och studentevenemang som finns att tillgå… det är svårt att inte bli helt såld, helt enkelt.

Har du något tips för den som ska välja nu?

Prova på! Vid CTR har vi en grundkurs på en termin, den ger dig försmak av allt du kommer kunna läsa under en kandidat i teologi och religionsvetenskap. Den ges både som fri kurs och som en del av kandidaten. Är du osäker så testa! Då får du också träffa många av de lärare du sedan kommer ha under din utbildning och lära känna många av de kursare du kommer följas åt med.

Om du är orolig för boende så finns det gott om grupper på sociala medier för att hitta boende och det går alltid att bo utanför Lund ett litet tag (det är lätt att pendla in). Har du frågor som berör det som inte är explicit utbildning utan exempelvis hur studenter upplever studiemiljön: hör av dig till studenter och fråga! Vi är många som gärna svarar på frågor.

Namn: Desirée Lind
Läser: kandidat i teologi och religionsvetenskap

Läs fler studentporträtt

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-03-03