Open Access-publicering

Open Access (OA) innebär att vetenskapliga publikationer görs fritt tillgängliga i digital version. HT bokstöd arbetar aktivt för att forskning från Humanistiska och teologiska fakulteterna ska finnas fritt tillgänglig. Öppen tillgång ökar såväl synligheten som tillgängligheten för din forskning.

Vid HT-fakulteterna publiceras i normalfallet alla avhandlingar Open Access. Undantag kan göras vid sammanläggningsavhandlingar. Kappan bör i så fall tillgängliggöras digitalt. Fråga gärna HT-biblioteken om hjälp att tolka avtal.

Ytterligare undantag kan gälla om författare särskilt önskar att publicera sin avhandling på förlag i efterhand. Glöm inte att i så fall kontrollera möjligheter hos förlaget att publicera Open Access.

När du publicerar Open Access bör du alltid välja en CC-licens som talar om för läsaren i vilken utsträckning materialet får återanvändas.

Du hittar alla HT:s Open Access-publikationer samlade här!

Mer information om Open Access och CC-licenser hittar du på HT-bibliotekens webbplats.

Öppen tillgång till forskning

KB har publicerat fem utredningar om övergången till Open Access – läs rapporterna här!
Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15