Textvid Öresund

Textvid Öresund är ett tvärvetenskapligt nätverk för alla som intresserar sig för textvetenskap eller filologi: ett särskilt fokus på texttraditioner och textförmedling, som kan röra frågor om utgivning av texter eller andra frågor om de texter man arbetar med från olika tider, såväl de som bara finns i handskriftsform som sådana som är tryckta, eller endast finns i digital form. 

Nätverket byggs upp med start våren 2020, stöds av Einar Hansens Allhemsstiftelsen och Einar Hansens forskningsfond med målet att underlätta kontakter och bygga samarbete mellan Lunds universitet och Köpenhamns universitet inom detta område.

Varje år genomförs seminarier/workshops med inbjudna föreläsare, diskussioner och rundabordssamtal. I samband med dessa kommer forskare att kunna presentera sig själva och sin forskning.

TextVid Öresunds projektsida

Kontakt

Koordinatorer för nätverket

Elisabet Göransson, Lunds universitet

Katarzyna Anna Kapitan, Köpenhamns universitet

Mejl

textvidht.luse

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-04-03