Karriär och praktik

Arbetsgivare söker ofta personer med humanistisk kompetens utan att ange något specifikt ämne eller examen. Det är  en kombination av olika faktorer - din examen, dina intressen och din drivkraft - som avgör var du hamnar.

Hitta rätt efter studierna

Du som är student på HT-fakulteterna kan få hjälp med frågor som handlar om arbetslivet, antingen det gäller arbete efter examen, praktik eller extrajobb. Arbetslivsforum erbjuder hjälp och tips om du söker en praktikplats eller vill se över ditt CV och ditt personliga brev. Här kan du få kvalificerad hjälp med att identifiera dina intressen och ambitioner och tillfälle att diskutera framtid och karriär. 

https://www.ht.lu.se/utbildning/nuvarande-student/arbetslivsforum/
 

Praktikkurs – humanister i arbetslivet

Att göra praktik innebär att du utför ett arbete på en arbetsplats och därigenom får du chansen att använda dig av dina kompetenser och det du lärt dig under din utbildning i en professionell miljö. Under kursens gång får du möjlighet att reflektera över hur dina färdigheter kan utvecklas och vilka karriärvägar som kan passa dig. Förutom att du utför dina arbetsuppgifter på din praktikplats, kommer du att genomföra några kursmoment hos oss på institutionen.  Dessa genomförs på distans, så du behöver inte vid något tillfälle befinna dig i Lund. Men du behöver ha tillgång till dator med webbkamera och nätuppkoppling för kursmomenten.

För att kunna läsa kursen behöver du själv hitta en praktikplats och att finansiera resor, bostad, m.m. är ditt eget ansvar. Praktiken kan utföras inom offentlig eller privat verksamhet samt frivilligorganisationer i Sverige eller utomlands.

Läs mer på https://www.ht.lu.se/utbildning/program-och-kurser/praktikkurs/ 

Börja din karriär idag på MyCareer.lu.se!

Skapa en personlig profil och hitta de bästa jobben och praktikplatserna. Låt arbetsgivarna hitta dig!

Skriva uppsats vid ett företag

Det ger viktiga erfarenheter och kontakter i arbetslivet.

 På Uppsatser.se kan du hitta uppsatsförslag.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-02-20