Humanister tar plats

HT-fakulteternas forskningsmanifest

Humanistisk forskning utgör en grundval i 2020-talets kunskapssamhälle. I vår högteknologiska, globaliserade epok spelar humanistisk forskning en avgörande roll. Humanistiska och teologiska fakulteterna har tagit fram ett forskningsmanifest för 2020-talet för att skildra humanioras betydelse idag.

Läs HT-fakulteternas forskningsmanifest för humaniora.

Omslag forskningsmanifestet Humanister tar plats
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-08-24