Poddar

Vid HT-fakulteterna produceras flera podcasts, såväl på fakultets- och institutionsnivå som av enskilda ämnen och utbildningar. Här samlar vi information om aktuella poddar vid fakulteterna.

Humaniora & teologi

Ett poddflöde från Humanistiska och teologiska fakulteterna. Samtal och intervjuer varvas med inspelade föredrag och paneldiskussioner. Produceras av Martin Degrell.
https://www.ht.lu.se/samverkan/poddar/ht-samtal-podcasts-med-vara-forskare/

Höresund

En podd från Centrum för Öresundsstudier. Diskussioner och intervjuer. Produceras av Mia Krokstäde och Johanna Rivano Eckerdal.
https://www.cors.lu.se/publikationer/horesund

Köttet – om skrivandets innersta

En podd från Författarskolan på Språk- och litteraturcentrum. Diskussioner och intervjuer med författare, lärare och gamla och nya studenter. Produceras av Anna Clara Törnqvist och Johan Classon.
https://soundcloud.com/user-129767485

Om filosofers liv och tankar

En podd från Filosofiska institutionen. Intervjuer och diskussioner med filosofer. Leds av institutionsbibliotekarie Fredrik Eriksson och Martin Jönsson, docent i teoretisk filosofi.
https://www.fil.lu.se/institutionen/kalendarium/om-filosofers-liv-och-tankar/

Religion och teologi

En podd från CTR, Centrum för teologi och religionsvetenskap. Föredrag och intervjuer med forskare inom teologi. Produceras av Joel Kuhlin.
https://religionochteologi.podbean.com/

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-05-22