Forskarutbildningsnämnden

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Forskarutbildningsnämnden är ett beredande organ för fakultetsstyrelsen med ansvar för frågor rörande forskarutbildning. Nämnden behandlar policyfrågor och enskilda ärenden av fakultetsövergripande karaktär.

Ledamöter

Kontaktinformation

Sekreterare i forskarutbildningsnämnden
Kristina Arnrup Thorsbro
+46462228315
kristina.arnrup_thorsbrokansliht.luse

Sammanträdestider

Hösten 2022

  • 29 augusti klockan 9.15–16.00
  • 24 oktober klockan 13.15–16.00
  • 5 december klockan 13.15–16.00

Våren 2023

  • 6 februari 13.15–16.00
  • 27 mars klockan 13.15–16.00
  • 8 maj klockan 9.15-12.00
  • 23 maj klockan 13.15–16.00

Hösten 2023

  • 21 augusti klockan 9.15–16.00
  • 23 oktober klockan 13.15–16.00
  • 4 december klockan 13.15–16.00
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-01-17