Forskarutbildningsnämnden

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Forskarutbildningsnämnden är ett beredande organ för fakultetsstyrelsen med ansvar för frågor rörande forskarutbildning. Nämnden behandlar policyfrågor och enskilda ärenden av fakultetsövergripande karaktär.

Ledamöter

Sekreterare

Referensgruppen

Forskarutbildningsnämnden har en referensgrupp som består av prodekanen med ansvar för forskarutbildning, utbildningsledaren och forskarutbildningsansvariga på fakulteteternas institutioner. 

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-05-20