Forskarutbildningsnämnden

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Forskarutbildningsnämnden är ett beredande organ för fakultetsstyrelsen med ansvar för frågor rörande forskarutbildning. Nämnden behandlar policyfrågor och enskilda ärenden av fakultetsövergripande karaktär.

Ledamöter

Sekreterare

Kontaktinformation

Sekreterare i forskarutbildningsnämnden
Marina Hansson
046-222 84 60
marina.hanssonkansliht.luse

Sammanträdestider

Hösten 2023

 • 21 augusti kl. 9.15–16.00
 • 23 oktober kl. 13.15–16.00
 • 4 december kl. 13.15–16.00

Våren 2024

 • 5 februari kl. 13.15–16.00

 • 18 mars kl. 13.15–16.00

 • 22 april kl. 13.15–16.00

 • 13 maj kl. 13.15–16.00

 • 27 maj kl. 13.15–16.00

Hösten 2024

 • 26 augusti kl. 9.15–16.00

 • 28 oktober kl. 13.15–16.00

 • 2 december kl. 13.15–16.00

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-11-10