Kompetensutveckling för anställda

Kompetens- och karriärutveckling för personal vid Humanistiska och teologiska fakulteterna

Högskolepedagogisk utbildning

Utbildningen riktar sig till doktorander och till dig som undervisar studenter på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå. 

Läs mer om högskolepedagogik

 

Internationella möjligheter för anställda

Lunds universitet är ett av Europas ledande universitet och mycket internationellt orienterat. För anställda innebär detta goda möjlig­­heter till nätverkande och kompetensutveckling. Det finns internationella möjligheter - både på hemmaplan och utomlands.

Läs mer om internationella möjligheter för anställda

Högskolepedagogisk meriteringsmodell

Vid HT fakulteterna är det möjligt för anställda att ansöka om att utnämnas till meriterad- eller excellent lärare. 

Läs mer om den högskolepedagogiska meriteringsmodellen. 

Kontaktinformation

Högskolepedagogik
Manuela Rossing
Fakultetssekreterare
046–222 64 72
manuela.rossing@­kansliht.lu.se

Fortbildning utomlands
Fanni Faegersten
Internationell koordinator
046-222 87 73
fanni.faegerstenht.luse

Högskolepedagogisk meritering
Sofia Kvarnbo
Sekreterare i Rådet för högskolepedagogisk meritering
046–222 72 21
sofia.kvarnbo@kansliht.lu.se

Flicka på tåg.

Res hållbart

Tjänsteresor står för en stor del av universitetets klimat­påverkande utsläpp. Läs mer om hur universitetet arbetar med resepolicy och mål för resor.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-06-10