Framstående brittisk antikvetare blir hedersdoktor

Publicerad den 23 november 2020
Penelope J.E. Davies, som har långt mörkt hår, sitter på en trappa.

Antikvetaren Penelope J.E. Davies, professor i konsthistoria vid University of Texas i Austin, utses till hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet.

Penelope J.E. Davies doktorerade i klassisk arkeologi vid Yale University och är nu professor i konsthistoria vid University of Texas i Austin. Hon utses till hedersdoktor för sin långa och omfattande forskargärning, samt för sitt engagerade och mångåriga samarbete med forskare vid fakulteten, särskilt på Institutionen för arkeologi och antikens historia.

Davies lyckas fullt ut med att förena arkeologiskt och historiskt källmaterial, något som ligger i linje med den svenska antikvetenskapen. Hennes forskning kretsar framför allt kring offentliga monument och deras propagandistiska funktioner, frågor som äger en stor aktualitet även idag. Med en bakgrund inom klassisk arkeologi och antik historia har Davies kommit att bli en internationellt erkänd auktoritet i ämnen som rör kommunikativa, politiska och ideologiska aspekter av romersk konst och arkitektur.

Davies besökte Lunds universitet för första gången i januari 2015, och utsågs 2020 till gästprofessor i Hedda Anderssons namn vid universitetet. Med anledning härav tillbringade hon vårterminen 2020 vid

Institutionen för arkeologi och antikens historia. I egenskap av gästprofessor gav Davies studenterna en unik möjlighet till fördjupning i romersk arkitektur och dess politiska implikationer. Under terminen undervisade hon även på grundkursen i konstvetenskap och visuella studier, och hon fungerar redan nu som en ambassadör för antikvetenskapen, fakulteten och universitetet.

”Professor Davies är en högt aktad forskare och en auktoritet inom sitt fält. Att utse henne till hedersdoktor är både ett sätt för fakulteten att formellt etablera vår relation, och att visa vår uppskattning för en lång och betydelsefull forskargärning”, säger professor Barbara Törnquist-Plewa, dekanus för Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet.

Hedersdoktorerna för år 2020 och 2021 kommer att ta emot sina utmärkelser vid doktorspromotionen i Lund den 28 maj 2021.