Grävningar på unika skeppet Gribshunden samlar forskarvärlden

Publicerad den 19 augusti 2019
Dykledare för grävningen är marinarkeologen Brendan Foley från Lunds universitet. På bilden ser man hur skeppets stävfigur tas upp till ytan efter 500 år på Östersjöns botten. Foto: Ingemar Lundgren.
Dykledare för grävningen av skeppet, som kanske är världens bäst bevarade 1400-tals skepp, är marinarkeologen Brendan Foley från Lunds universitet. På bilden ser man hur skeppets galjonsfigur tas upp till ytan från Östersjöns botten. Foto: Ingemar Lundgren.

Under tre veckor med start den 19 augusti genomförs arkeologiska undersökningar i Blekinge både på det världsunika skeppet Gribshunden (1495) och på den märkliga järnåldersplatsen i Västra Vång. Totalt kommer ett femtiotal forskare och lika många frivilliga att delta i undersökningarna. Detta gör forskningsgrävningarna till de största i Blekinge någonsin och också bland de större i landet i modern tid.

Lunds universitet, Södertörns högskola och Blekinge museum ansvarar för undersökningarna i samråd med Länsstyrelsen i Blekinge. Många internationella forskare deltar, bl.a. från USA, Storbritannien, Italien och Danmark. Ett amerikanskt filmteam från ansedda dokumentärbolaget PBS Nova kommer också att följa undersökningarna. Genom att genomföra en marinarkeologisk och en landarkeologisk undersökning samtidigt kan kompetens och spetsteknologi användas på båda platserna. Det blir en korsbefruktning av kunskap som tänjer gränserna för olika forskningsområden. – Bilder kommer kontinuerligt att finnas på Dropbox (bara en e-postadress behöver skickas till <link spamspan>marcus.sandekjer@blekingemuseum.se, så delas den). – Det kommer också ges möjlighet för media att följa med ut till vrakplatsen i båt (mer info om detta på pressträffen den 19/8 eller via Marcus Sandekjer, se nedan). – Pressträffar kommer att hållas i slutet av varje vecka (fredagar).
Kontakt
Marcus Sandekjer (chef Blekinge museum) Tel: +46 (0)709-30 49 61 
e-post: <link spamspan>marcus.sandekjer@blekingemuseum.se Brendan Foley (Lunds universitet, dykledare Gribshunden) Tel: +46 (0)73-691 48 49
e-post: <link spamspan>brendan.foley@ark.lu.se Deltagare i pressträffen den 19/8 kl 12.00: Johan Rönnby (MARIS/Södertörns Högskola, dykansvarig Gribshunden)
Brendan Foley (Lunds universitet, dykledare Gribshunden) 
Mikael Henriksson (Blekinge museum, ansvarig Västra Vång) 
Siiri Irskog (Ronneby kommun, projektsamordnare Gribshunden) 

Mer info om Västra Vång: <link http: www.blekingemuseum.se pages>www.blekingemuseum.se/pages/110
Mer info om Gribshunden: <link http: www.blekingemuseum.se pages>www.blekingemuseum.se/pages/275