Innovativ ritualforskare hedersdoktor vid teologiska fakulteten

Publicerad den 16 december 2013

Ronald L. Grimes, Emeritus Professor i Religion and Culture vid Wilfrid Laurier University i Waterloo, Ontario, Canada har utsetts till teologie hedersdoktor vid Lunds universitet för förtjänstfull och innovativ forskning om ritualer.

I sin internationellt framstående forskning har Grimes gett banbrytande bidrag till ritualstudier. Arbetet Beginnings in Ritual Studies (1982) tillhör idag ritualforskningens ”kanon”. Inom det interdisciplinära fältet Ritual Studies, som han initierade 1982, visar han hur mångskiftande ritualstudier kan vara och hur olika discipliner kan analysera de formaliserade handlingar som vi betecknar som ritual. Professor Grimes ritualteorier och metoder är mycket användbara för att förstå det rituella språket. I Ritual Criticism (1990) erbjuder han verktyg för att utvärdera riter, verktyg vars paralleller vi kan finna inom litteraturvetenskap och teaterkritik. Ronald L. Grimes är en välrenommerad forskare som intresserar sig för fält som forskarna på CTR bearbetar utifrån flera olika discipliner. Inte minst hans fokus på framställningen – performance – är användbart för religionsvetare och teologer (bl.a. liturgiforskare, kyrkohistoriker, exegeter, religionsantropologer, religionspsykologer, religionssociologer), men även för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.  Teologiska fakultetens beslut att utse Ronald L. Grimes till teologie doktor honoris causa är ett tecken på fakultetens uppskattning av samarbetet mellan honom och den teologiska och religionsvetenskapliga forskningen i Lund.