Jakob Wirén adjungeras som professor vid CTR

Publicerad den 21 juni 2022
Jakob Wirén
Foto: Anders Diamant

Lunds universitet har beslutat att adjungera docent Jakob Wirén som professor i religionsteologi. Jakob Wirén arbetar idag som teologisk sekreterare till Svenska kyrkans ärkebiskop. Adjungeringen innebär ett värdefullt tillskott för utbildnings- och forskningsmiljön vid CTR, men ger också ökade möjligheter till samverkan med det omgivande samhället.

Alexander Maurits, som är prefekt vid CTR, är entusiastisk över de möjligheter adjungeringen innebär.

−Vi vet sedan tidigare att Jakob Wirén är en mycket uppskattad lärare bland våra studenter. Med sin forskning om religionsdialog och sin kännedom om Svenska kyrkan kommer han att bli en stor tillgång i vår utbildnings- och forskningsmiljö.

Jakob Wirén har gedigna vetenskapliga meriter på religionsteologins område. Hans böcker Utmaningsdriven undervisning. Hur kyrkan kan dela tro och liv idag (2017), Hope and Otherness: Christian Eschatology and Interreligious Hospitality (2018) och Att ge plats för den andre? Religionsdialog, ersättningsteologi och Muhammed som profet (2021) har uppmärksammats brett. Från universitetets sida är förhoppningen att adjungeringen ska bidra till att stärka såväl den religionsteologiska forskningen som den religionsvetenskapliga och teologiska utbildningen som bedrivs vid institutionen. Det faktum att Wirén ägnat sig åt religionsdidaktik kommer också väl till pass i utbildningarna vid CTR.

−Att få knyta Jakob Wirén till oss genom de fasta former som en adjungering innebär är särskilt värdefullt just nu, eftersom vår professur i missionsvetenskap med ekumenik inom kort blir vakant. Här har Wirén en viktig uppgift att fylla, både i mötet med våra grundstudenter och med våra doktorander, säger Alexander Maurits.

Till hösten kommer Wirén bland annat leda forskarseminariet i missionsvetenskap och undervisa på en nystartad kurs med namnet Religionsdidaktik i mångreligiös belysning. Kursen är en del av statsmakternas satsning på livslångt lärande.

Att universitetet adjungerar skickliga forskare som är verksamma utanför akademin är inte ovanligt och innebär enligt Alexander Maurits en positiv förstärkning av verksamheten, bland annat genom ökade möjligheter för samverkan med det omgivande samhället. Under perioden 2020–2025 är till exempel Erik Sidenvall, tack vare ett samarbete med Växjö stift, adjungerad som professor i kyrkohistoria vid CTR.

Fakta

Adjungeringen av Jakob Wirén möjliggörs tack vare ett samarbete med Trossamfundet Svenska kyrkan och Lunds universitet. Satsningen kommer till stånd tack vare stöd från Lunds missionssällskap. Satsningen sträcker sig till att börja med över två år, från 1 juli 2022 till den 30 juni 2024.

Senaste nyheter