LU och Halmstad Högskola skapar centrum för kulturanalytisk forskning

Publicerad den 15 maj 2013

Lunds universitet ska tillsammans med högskolan i Halmstad skapa ett nationellt resurscentrum för tillämpad samhälls- och kulturanalytisk forskning. Tanken är att utveckla forskning inom området tillsammans med offentlig sektor och näringsliv. Projektet är ett samarbete mellan forskargruppen kring masterutbildningen ”applied cultural analysis” vid Lunds universitet, forskningsmiljön CESAM vid Högskolan i Halmstad och the Digital Ethnography Research Group vid RMIT University i Melbourne i Australien. Nyligen fick Högskolan i Halmstad initieringsbidrag från STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning). 
Nya samarbeten – Sverige har ingen stark tradition av nyttiggörande av forskning inom samhällsvetenskap och kulturanalys. Detta är ett område som vi vill utforska och utveckla, och öppna upp samarbeten med offentlig sektor och näringsliv, säger Vaike Fors, universitetslektor i pedagogik på Högskolan i Halmstad och projektledare. Två forskningssymposier är planerade under året, ett i Melbourne i slutet av maj och ett i Halmstad i oktober. De kommer bland annat att handla om vad som krävs för att utveckla teoretiskt stark forskning inom tillämpad samhälls- och kulturanalys och nya tvärvetenskapliga metoder för tillämpad forskning. Nyttiggörande forskning
 Vaike Fors tror att nyttiggörande av forskning inom samhällsvetenskap och kulturanalys är något som vi kommer att se mer av i Sverige framöver. Hon menar också att bilden av vad nyttiggörande forskning innebär behöver fördjupas. – Nyttiggörande av forskning kan handla om så mycket mer än om att utveckla produkter. I vårt fall kan det handla om att hjälpa företag och organisationer att ställa relevanta frågor. Vi är duktiga på att formulera frågeställningar utifrån empirisk forskning, att kritiskt granska och sätta fingret på förgivettaganden och fördomar som kan skapa problem i verksamheter, säger Vaike Fors. Faktaruta Projektet heter ”Ethnographic innovations through new partnerships: linking research and theoretical scholarship across disciplines and internationally”. En målsättning är att tillsammans med Lunds universitet formera ett nationellt resurscentrum under namnet ”Swedish Centre for applied social and cultural analysis” (SCACA). I ett första skede kommer detta resurscentrum att länka samman Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet och deras internationella masterutbildning i ”applied cultural analysis”, forskningsmiljön CESAM vid Högskolan i Halmstad, samt the Digital Ethnography Research Group på RMIT University i Melbourne, Australien. En annan målsättning är att skriva en gemensam ansökan till Stint om ett fyraårigt ”Institutional Grant” för att förlänga och förstärka detta internationella samarbete.