Lunds universitet håller stängt under måndagen

Publicerad den 12 oktober 2015

Med anledning av det hot som under söndagen riktats mot universitetet och dess studenter via appen Jodel och som polisen bedömer som mycket allvarligt så uppmanas alla studenter och anställda att stanna hemma under måndagen den 12 oktober.

Detta gäller universitetets samtliga verksamheter, alltså även i Malmö och Helsingborg. Vidare information kommer att lämnas via universitetets hemsida under måndagen. När växeln har öppnat kl 8.00 så kan frågor ställas på 046-222 07 00. Lund University is closed on Monday October 12 Due to an anonymous threat to the university and its students via the app Jodel and which the police regards very seriously, the university will be closed on Monday for all students and staff at all campuses. More information will be posted at the university home page www.lu.se during the day. If you have any questions you can call 046-222 07 00 from 8 am.