Marianne Gullberg invald i Kungliga Vitterhetsakademien

Publicerad den 21 oktober 2014

Marianne Gullberg har blivit invald som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen i Kungliga Vitterhets Historie- och Antikvitets Akademien.

– Jag är omtumlad, mycket glad och djupt hedrad. Jag ser utmärkelsen som ett erkännande av språkvetenskap, forskning kring språkinlärning, flerspråkighet och kanske t.o.m. humanistisk tvärvetenskap. Jag ser fram emot arbetet i Akademien och hoppas därmed kunna göra studenter och forskare i mina ämnen uppmärksamma på Akademiens betydelse som förvaltare av kulturarv, som finansiär, o.s.v., säger Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik och chef för Humanistlaboratoriet.
 
Som arbetande ledamot i Kungliga Vitterhetsakademien förväntas man bland annat utföra sakkunniguppdrag och författa vissa texter på uppdrag av Akademien.
 
– Man blir medlem via inval i konkurrens, och antalet ledamöter är begränsat. Att ha blivit ledamot i Vitterhetsakademien innebär med andra ord att man anses tillhöra toppskiktet bland svenska HT-forskare, säger Marianne Thormählen, forskningsdekan vid HT-fakulteterna.
 
Marianne Gullberg disputerade 1998 med avhandlingen Gesture as a Communication Strategy in Second Language Discourse: A Study of Learners of French and Swedish. Ett av hennes specialområde är hur vuxna lär sig och använder ett andra språk och hur språkinlärningen är kopplad till gester. Hennes forskning har bland annat visat att även om man kan ha ett perfekt uttal på ett i vuxen ålder inlärt språk kan man fortfarande bryta med sina gester.
 
Marianne Gullberg har också blivit invald som ledamot i Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund.
 
Kungl. Vitterhetsakademien, som instiftades av drottning Lovisa Ulrika, är en kapitalstark och långsiktig stödjare av svensk forskning inom humaniora, teologi, samhällsvetenskap och juridik. Akademien finansierar bl.a. projekt, anställningar som forskare, tunga vetenskapliga publikationer, konferenser och symposier, forskarutbyten och olika former av internationell vetenskaplig samverkan på högsta nivå.
 
<link http: www.vitterhetsakad.se ledamoter nyvalda_ledamoter>Läs mer på Kungliga Vitterhetsakademiens hemsida