Mingel invigde hemsida som presenterar HT:s bokproduktion

Publicerad den 19 mars 2013
Rikard Stymne, Katarina Bernhardsson, Marianne Thormählen och Louice Cardell Löfving.

Det våras för HT:s alla publikationer. Igår avtäcktes Humanistiska och teologiska fakulteternas nya hemsida som ska göra HT:s vetenskapliga bokproduktion synlig. I framtiden är målet med hemsidan att varje bok ska ha tre knappar – låna, ladda ner och köpa och vi är en god bit på väg.

Alltid lika vältaliga prodekanen för forskning, Marianne Thormählen, inledde med den historiska bakgrunden till HT:s skriftseriers tidigare så undanskymda tillvaro och fortsatte sedan med betydelsen av en hemsida som samlar HT:s hela vetenskapliga bokproduktion. -Det som inte syns finns inte är något man ofta hör, inledde Marianne Thormählen, och när det gäller forskning som inte syns så finns den faktiskt inte, fortsatte hon. Hon avslutade med att tacka arbetsgruppen bakom hemsidan: Katarina Bernhardsson, projektledare, Louice Cardell Löfving, grafisk formgivare med gedigen bokförlagskännedom och Rikard Stymne, IT-programmerare som gjort det hela tekniskt möjligt. Hon tackade också IT-enheten på HT och HT-biblioteken. Sedan var det dags för själva offentliggörandet av hemsidan och projektledaren för arbetet Katarina Bernhardsson berättade och visade alla delar av hemsidan. Katarina visade också att det fanns möjlighet att välja språk på mer än engelska när det behövs – en fransk, tysk, italiensk och spansk version. - Vi visar också upp det som är utgivet på förlag, med länk till förlaget. Det är vi ensamma om i Sverige att göra, berättade Katarina Bernhardsson. - Jag är övertygad om att framtidens fakultetsledningar inte kommer att förstå hur man tidigare klarade sig utan den här samlande funktionen. Den kommer att upplevas som en självklarhet. Det är ett superbra arbete som har gjorts, sa en stolt Lynn Åkesson, dekan på HT-fakulteterna.