Finns det gränser för vad vi får skämta om?

Publicerad den 26 oktober 2020
Medieforskaren Joanna Doona, etnologen Lars-Eric Jönsson och moderatorn Hanna Voog diskuterar på scen i Lunds stadsbibliotek. Bild: M. Degrell
Medieforskaren Joanna Doona, etnologen Lars-Eric Jönsson och moderatorn Hanna Voog diskuterar kriser som skrattobjekt. Bild: M. Degrell

Vilken är humorns roll i tider av kris? Finns det gränser för vilket elände vi kan skämta om? Kan skrattet besvärja kriser, stärka beredskap och dämpa känslan av maktlöshet – och i så fall på vilka sätt? I detta samtal diskuteras två av vår egen tids stora globala kriser, coronakrisen och klimatkrisen, som skrattobjekt i vardagsliv, politisk satir, sociala medier och populärkultur.

I podden hör ni samtal mellan medieforskaren Joanna Doona, etnologen Lars-Eric Jönsson och moderatorn och bibliotekarien Hanna Voog.

Lyssna på poddinspelningen: Humor i kris

Inspelningen gjordes som en del av Framtidsveckan 12-18 oktober. Framtidsveckan är en populärvetenskaplig satsning som samlar forskare vid Lunds universitet för att presentera framtiden. Årets tema var Krafter i rörelse. Se alla inslag och inspelat material från veckan: lu.se/framtidsveckan

Ljudinspelningen gjordes på Stadsbiblioteket i Lund, 15 oktober 2020.