Nio miljoner till HT-forskare från RJ

Publicerad den 6 november 2013

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljade totalt 49 treåriga projektanslag och fem av dem gick till forskare i humaniora vid Lunds universitet.

- Peter Andersson, Poser och hållning i vardagligt och rituellt kroppsspråk, ca 1870-1930, Historia, 2 136 000 kr

- Amelie Björck, Vara/djur: Relationer mellan människor och "produktionsdjur" i kulturens gestaltningar, Litteraturstudier, 1 730 000 kr - Lars Hall, Hur Skall Vi Tänka Om Vad Vi Tycker? En storskalig webbaserad undersökning av beslutsblindhet och åsiktsflexibilitet, psykologi, 2 106 000 kr

- Nicole Kruspe, Perception över språk- och kulturgränser på Malackahalvön, språkvetenskap och lingvistik, 2 173 000 kr - Ludwig Qvarnström, Den judiske modernisten: antisemitism, självidentifikation och den svenska modernismens historiografi, Konstvetenskap, 1 439 000 kr Några infrastrukturprojekt fick också anslag från RJ:

- Patrick Amsellem, Skissernas museum: Digitalisering och tillgängliggörande av museets samlingar, Konstvetenhskap 7 464 000 kr - Karin Kulneff-Eriksson, Katalog över ostrakonsamlingen vid Universitetsbiblioteket i Lund, Språkstudier, 243 000 kr. Grattis!

Läs mer om projekten:
<link http: utskick.lu.se _blank>anslag.rj.se/sv/ar/2013/Projekt