Rektors vårhälsning till medarbetare och studenter

Publicerad den 29 april 2021
Rektor Erik Renström står framför blommande träd. Han är klädd i kavaj och slips.

Rektor Erik Renström tackar alla medarbetare och studenter för de insatser som gjorts under pandemin och allt tålamod som visats.

”Tack vare er har arbete och studier flutit på i så hög utsträckning som möjligt. Dessutom har vi inte sett några allvarliga klustersmittor och vi har visat för världen att Lunds universitet även klarar av att hantera en pandemi på ett utmärkt sätt."