Sjunkande läsförmåga i centrum på ny konferens

Publicerad den 28 maj 2014
Nils Holmberg berättar om ett nytt projekt om barns läsförståelse som ska starta i år.

Hur påverkas inlärningen av för lite sömn? Olika typer av ljud? Hur läser man text i tryckt media respektive digital media? Det var några av frågorna på agendan. Konferensen Readme samlade 300 personer från skola, bibliotek, kommuner, medier, universitet och förlag för att diskutera läsande.

Konferensen vill bli en återkommande mötesplats för människor som arbetar med läsande i olika branscher och den varvade föreläsningar om den senaste forskningen med erfarenheter från biblioteks- och skolverksamhet. Judith Langer, professor från University of Albany (NY), som är en internationell stjärna inom läsforskningen, den populäre barnboksförfattaren Martin Widmark och Karin Taube, professor emeritus från Umeå universitet, som varit nationell projektledare för PISA var några av dragplåstren på konferensen.

En av frågorna var bibliotekens sjunkande besöksstatistik. Hur kan det förklaras och hur ska biblioteken fungera för att locka folk? Lunds universitets Hanna Carlsson föreläste om den nya stadens bibliotek. I Sverige har man i många kommuner valt att göra kulturhus där bibliotekets verksamhet har breddats för att locka folk.

– Jag är övertygad om att det är viktigt att det finns många öppna bibliotek med personal som kan berätta, tipsa och inspirera till läsning. Att det finns ett speciellt hus tillägnad boken är också en viktig signal om bokens status i samhället, svarar Hanna Carlsson, på frågan om bibliotekens betydelse för läsandet.

Verktyg och den senaste tekniken för att undersöka läsförmåga och underlätta läsning var ett annat spår. Humanistlaboratoriet var där med flera av sina forskare och berättade vad deras forskning vid laboratoriet kan betyda för kunskapen om inlärning och läsning. Nils Holmberg visade t ex hur man via ögonrörelsemätning kan se  hur bra man förstått en text, men också ge kunskap om hur man bör layouta en sida för att den ska bli så läsarvänlig som möjligt.

Mest gripande under dagen var föreläsningen om ett projekt som Malmö stadsbibliotek drivit ”Sagor från fängelset”. Ett projekt där interner på fängelser fått läsa in sagor till sina barn utanför.

Initiativtagaren Anders Mildner på produktionsbolaget Anagram beskriver Readme som årets viktigaste konferens.

– Tanken är att konferensen ska bli en nationell nod för det senaste om läsande. Nästa år är planen att den ska bli ännu större och med fler internationella inslag, berättar han.

Konferensen README arrangerades av Anagram i samarbete med Lunds universitet.

Gisela Lindberg


Läs mer i LUM:  <link http: www.lum.lu.se listan-om-fem-anledningar-att-delta-i-laskonferensen-readme>www.lum.lu.se/listan-om-fem-anledningar-att-delta-i-laskonferensen-readme/
Läs mer om konferensen: <link http: readmelund.com>readmelund.com
Kontaktperson vid Lunds universitet: <link>asa.grunning@fsi.lu.se, tel 046-222 39 33