Tonie Lewenhaupt blir årets Rausingföreläsare

Publicerad den 11 mars 2013
Foto: Gerry Johansson

Den Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet har utsett Tonie Lewenhaupt, författare, dräkthistoriker och tecknare, till 2013 års Rausingföreläsare. Hon får priset ”för sitt mångåriga dräkthistoriska engagemang där hon särskilt visat på den starka kopplingen mellan samhällsförhållanden och mode”. Den 20 april avslutar hon årets Humanist- och teologdagar med Rausingföreläsningen ”Kläders tysta språk - klädkoder och kommunikation”.

Tonie Lewenhaupt förknippar vi mest med mode. Hon är utbildad på Konstfack och har en mångårig erfarenhet av modebranschen i egenskap av journalist, författare och illustratör. Även trädgårdens mysterier finns inom hennes intressesfär och avspeglar sig i böcker, artiklar, bilder och utställningar.
Hon är inte framförallt intresserad av modets formgivning eller trender, utan vill visa hur modet formas av men också formar både samhället och människors självbild. I årets Rausingföreläsning resonerar Tonie Lewenhaupt om klädkoder genom tiderna. Hon visar på återkommande karakteristika genom historien, såsom breda axlar eller höga klackar som symboler för makt eller maktanspråk. I 1500-talets comedia dell’ arte visade teaterklädseln vem som var ond, dum eller snål, dräktkoder som visar sig vara relevanta även på 2000-talet. För korta kläder och små hattar fungerar ännu i våra dagar som kod för att illustrera en dummerjöns. Föreläsningen är finalen på årets Humanist- och teologdagar den 19-20 april, som i år har temat ”Nära relationer”. För Rausingföreläsningen utgår ett stipendium från Elisabeth Rausings minnesfond på 20.000 kronor, som delas ut i samband med föreläsningen. Vad? Rausingföreläsning med Tonie Lewenhaupt
 När? kl 12.00 den 20 april
 Var? Hörsalen, Språk- och litteraturcentrum Mer information om Tonie Lewenhaupt och för att ta del av HT-dagsprogrammet: www.ht.lu.se/htdagar