Vetenskaps­societetens priser till förtjänstfulla avhandlingar 

Publicerad den 4 november 2020
Vetenskapssocietetens logga

Vetenskapssocieteten i Lund belönar sex HT-forskare.

Vetenskapssocieteten i Lund har till mottagare av priset ur Insamlingsstiftelsen Näringslivets Fond för Humanistisk Forskning utsett:
Filosofie doktor Sanna Ericsson
Filosofie doktor Sara Farshchi
Filosofie doktor Niklas Erben Johansson

Vetenskapssocieteten i Lund har till mottagare av priset ur Axel Kocks Fond utsett:
Filosofie doktor Joanne Yager

Vetenskapssocieteten i Lund har till mottagare av priset ur AB CWK Gleerups Fond utsett:
Filosofie doktor Arsenii Vetushko-Kalevich
Teologie doktor Katarina Pålsson

Grattis!

Uppgiften för Vetenskapssocieteten är att främja humanistisk vetenskaplig forskning. Under årtionden har stödet till humaniora på olika vägar utvecklats och levandegjorts. Föreläsningar och exkursioner utgör viktiga inslag i verksamheten, liksom utgivning av skrifter och stöd till yngre forskare.

Läs mer på https://projekt.ht.lu.se/vetenskapssocieteten