lu.se

Asienstudier: Utvecklingsteorier och utvecklingsfrågor i Asien

CÖSM34

Kurskod: CÖSM34
Engelsk titel: Asian Studies: Development Theories and Issues in Asia
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-11-04 – 2019-12-03
Kursspråk: engelska
Behörighet: kandidatexamen i samhällsvetenskap, ekonomi, eller rätts- eller samhällsvetenskapligt orienterade discipliner inom humaniora samt minst 30 högskolepoäng inom Asienstudier eller motsvarande kunskap. Engelska 6/Engelska B.
Anmälningskod: LU-19681

Beskrivning

Kursen erbjuder ett tvärvetenskapligt studium av centrala teorier om hur socio-ekonomisk utveckling har skett i dagens Asien.

Syftet är att ge de studerande verktyg för att teoretiskt analysera, diskutera, och debattera samtida utvecklingsfrågor genom att kritiskt undersöka hur utveckling konceptualiserats – från moderniseringsteorier till neomarxistiska teorier, från nyliberalism till post/alternativ-utveckling – och detta med ett särskilt fokus på historiskt arv och framtida utmaningar.

I kursen intas ett kritiskt förhållningssätt till utvecklingsteorier och deras inverkan på de mest angelägna områdena för utveckling samtidigt som motsättningar och konvergenspunkter mellan olika teoretiska traditioner belyses. Kursen behandlar också utvecklingens praktik och aktörer samt den roll som frivilligorganisationer spelar genom detaljerade fallstudier som de studerande diskuterar och drar lärdomar av. Kursen inleds med en diskussion av gruppens ”kunskaper” och ”behov” och gör det möjligt för de studerande att fokusera på en specifik fråga bland de många områden kursen behandlar. 

Delkurser

  1. Individuell seminarieuppgift, 2,5 hp
  2. Individuellt hemprov, 5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
På engelska
4 november 2019 – 3 december 2019

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Asienstudier: Utvecklingsteorier och utvecklingsfrågor i Asien är 13 750 SEK.