lu.se

Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs

ETNA14

Kurskod: ETNA14
Engelsk titel: Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1
Högskolepoäng: 30

Termin:

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även vårterminen 2020. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-09-02 – 2020-01-19
Behörighet: Grundläggande behörighet
Anmälningskod: LU-30501

Introduktionsmöte: 2019-09-02 kl. 09.15 – 12.00: LUX:B240

Lärare: Lizette Gradén, Karin Gustavsson, Jenny Hallström, Kristofer Hansson, Katarzyna Herd, Markus Idvall, Lars-Eric Jönsson, Gabriella Nilsson, Thomas O'dell

Beskrivning

Kursen ger insikter om hur kulturbegrepp och ett kulturanalytiskt perspektiv kan användas såväl för att belysa dagens samhällsfrågor, livsmönster och vardagsliv som för att rekonstruera historiska miljöer och kulturell förändring.

Denna kurs ger dig insikter om hur det svenska samhället och de värderingar som genomsyrar Sverige har ändrats genom tiden. Under kursens gång kommer du att få en djupare insikt i hur människor i Sverige har uppfattat och förhållit sig till fenomen som sexualitet, våld, rädsla, familjeliv, arbete och fritid, ting och konsumtion. Men kursen ger inte bara en möjlighet att läsa om dessa företeelser, det ger dig även möjlighet att aktivt arbeta med egna analyser av olika kulturella fenomen.

Vi startar kursen med att läsa och diskutera hur etnologi kan öka förståelsen för människors vardagsliv och hur ämnet formats som vetenskaplig disciplin. Därefter genomför vi ett mindre etnografiskt fältarbete där du tillsammans med några kurskamrater lär dig att upptäcka, beskriva och analysera nuet, vad som finns och pågår här och nu. Denna uppgift genomförs i samarbete med Kulturhistoriska Museet (Kulturen) i Lund.

Under tredje delkursen står det förflutna och kulturella förändringsprocesser i fokus. Under kursen presenteras ett etnologiskt perspektiv på samhällsutvecklingen i Sverige under de senaste två hundra åren, samt olika typer av informationskällor och metoder som används av etnologer för att rekonstruera och analysera historiska förhållanden och skeenden. I gruppövningen ”Spår” utgår man från ett föremål och beskriver dess etnologiska historia.

Kursen avslutas med en delkurs där berättande och folklore sätts i fokus. Här presenteras hur människor i nutid och i historien, såväl verbalt som genom andra kommunikationsformer, hanterat sin vardag och påverkat samhället.

Etnologi kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen.

Delkurser

  1. Etnologiska perspektiv, 7,5 hp
  2. Etnografiska metoder, 7,5 hp
  3. Kulturhistoriska perspektiv och metoder, 7,5 hp
  4. Berättande och folklore, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
20 januari 2020 – 7 juni 2020

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs är 50 000 SEK.