Kurs

Kurskod: FTEM20
Engelsk titel: Theoretical philosophy: Advanced Course
Högskolepoäng: 15

Med anledning av regeringens meddelande den 29 maj, att en återgång till campusundervisning är möjlig fr.o.m. 15 juni, gäller följande angående undervisning på HT-fakulteterna under hösten:

  • På grund av pågående coronapandemi (covid-19) och de restriktioner som är utfärdade kommer undervisningen för höstens kurser att ha begränsat antal träffar på campus beroende på tillgången på lämpliga lokaler. Till stor del kommer undervisningen att bedrivas på distans. Detaljerad information om vad som gäller för din kurs meddelas nedan.
  • I det fall undervisningen ges på campus finns för varje undervisningslokal anvisade in- och utpassager i förhållande till trapphus, korridorer och entréer (in- och utgångar). Tag hänsyn och följ instruktionerna noga. Handsprit ska finnas tillgänglig i alla lärosalar och grupprum.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Var uppmärksam på annorlunda starttider på dina undervisningsmoment. Angivna tider i ditt kursschema gäller.

Kurstillfälle: höstterminen 2020
Behörighet: Teoretisk filosofi: Kandidatkurs (FTEK01 el FTE603) eller motsvarande

Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2020-08-31 – 2021-01-17
Anmälningskod: LU-33422

Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2020-08-31 – 2020-11-01
Anmälningskod: LU-33402

Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2020-11-02 – 2021-01-17
Anmälningskod: LU-33412

Introduktionsmöte: 2020-09-02 kl. 15.15 – 16.00

Beskrivning

Kursen ger en kvalificerad fördjupning i den teoretiska filosofins huvudområden. Kursen består av två valfria delkurser om vardera 7,5 hp. Du kan välja att utforma delkursinnehåll i samråd med examinator, eller välja ur ett utbud av färdiga kurser. Du kan också ta del av kursgivning inom ramen för ett nationellt nätverk för kursgivning på avancerad nivå i filosofi.

Delkurser

  1. Valfri delkurs 1, 7,5 hp
  2. Valfri delkurs 2, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
31 augusti 2020 – 1 november 2020

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 juli 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
2 november 2020 – 17 januari 2021

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 juli 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
31 augusti 2020 – 17 januari 2021

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 juli 2020

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs är 27 500 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2020

Öppnar eventuellt 15 juli

Introduktionsmöte

Onsdagen den 2 september
kl. 15.15 – 16.00, obligatoriskt