Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • HISA30

Kursen HISA30 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurstillfälle: vårterminen 2012
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2012-01-16 – 2012-06-01
Anmälningskod: LU-70971
Behörighet: Grundläggande behörighet

Kursansvarig: Mathias Cederholm

Information om ingående delar

  1. Omvärldsanalytiska perspektiv, teorier och begrepp , 10 hp
  2. Humanistiska och samhällsvetenskapliga metoder , 10 hp
  3. Tillämpning: Omvärldsanalytiska fallstudier , 10 hp
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16