lu.se

Lingvistik: Perspektiv på segmentell och prosodisk fonologi

LINC13

Kurskod: LINC13
Engelsk titel: Linguistics: Perspectives on Segmental and Prosodic Phonology
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i språk och språkvetenskap, Allmän språkvetenskap

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för vårterminen 2020.

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2020-03-23 – 2020-06-07
Kursspråk: engelska
Behörighet: Grundläggande samt Lingvistik: Talets akustik, perception och prosodi (LINC11) eller motsvarande
Anmälningskod: LU-75551

Beskrivning

In this course the student will get introduced to general principles and parameters which characterise feasible phonetic systems in human languages. Principles which control phonological representations such as sound categorisation, lexical contrast and restrictions on phonetic sound sequences are studied. The student will also discover principles which are responsible for the formation of phonological representations. Data from various languages and language processing research is used to illustrate how sound structures – segmental and prosodic – are represented phonologically. Practical exercises in phonological analysis make up a large part of the course.

Utbildningstillfällen – vårterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart 50%
På engelska
23 mars 2020 – 7 juni 2020

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Lingvistik: Perspektiv på segmentell och prosodisk fonologi är 12 500 SEK.