lu.se

Litteratur-kultur-medier: Litterär teori och metod

LIVR51

Kurskod: LIVR51
Engelsk titel: Literature-Culture-Media: Literary Theory and Method
Högskolepoäng: 15
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i litteratur - kultur - medier

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2020.

Kurstillfälle: höstterminen 2020
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2020-08-31 – 2021-01-17
Kursspråk: engelska
Behörighet: LIVK01 eller motsvarande
Anmälningskod: LU-32661

Introduktionsmöte: 2020-08-31 kl. 10.00 – 12.00

Beskrivning

Kursen behandlar en mängd teoretiska synsätt som under senare år har varit framträdande inom såväl svensk som internationell litteraturforskning. Dessa presenteras dock inte abstrakt som en serie ”skolor” eller ”ismer” utan diskuteras mer konkret i anslutning till en rad problemställningar som har spelat en viktig roll i litteraturens och litteraturvetenskapens historia: frågor som berör det mänskliga subjektets formella och tematiska manifestationer i en litterär text, frågor som berör det litterära språkets uppbyggnad och funktion samt frågor som berör den litterära textens relation till en socialt, historiskt och kulturellt betingad kontext. Kursen består av tre delar, om vardera 5 högskolepoäng, rubricerade ”Människan i litteraturen”, ”Språket i litteraturen” och ”Verkligheten i litteraturen”. För att uppnå en metodisk medvetenhet hos studenterna kommer teoretiska texter med analytiska eller praktiska tillämpningar att stå i centrum för undervisningen. Studenterna skall också ges möjlighet att tillämpa litteraturvetenskaplig teoribildning på egenhändigt valda litterära texter.

Kursen ingår i masterprogrammet i Litteratur – Kultur – Medier som valbar kurs. Den ges även som fristående kurs.

Utbildningstillfällen – höstterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart 50%
På engelska
31 augusti 2020 – 17 januari 2021

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Litteratur-kultur-medier: Litterär teori och metod är 27 500 SEK.