lu.se

Retorik: Samtida retorisk teoribildning

RETN03

Kurskod: RETN03
Engelsk titel: Rhetoric: Contemporary Rhetorical Theory
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i språk och språkvetenskap, Retorik

Termin:

Dekanen beslutar att

  • HT-fakulteterna tillfälligt ska övergå till undervisning och examination på distans med stöd av exempelvis lärplattformen Canvas eller verktyget Zoom. Undantag kan göras med hänsyn till t ex gruppstorlekar. Övergången ska ske med start den 18 mars 2020 och ska gälla till dess att rekommendationerna med anledning av coronaepidemin ändras.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2020-02-20 – 2020-03-23
Kursspråk: engelska
Behörighet: Retorik: Kandidatkurs RETK13. Engelska 6/Engelska B.
Anmälningskod: LU-75981

Beskrivning

The course involves specialised study of rhetorical theory based on the knowledge acquired by students in their first-cycle studies.

The focus is on study of contemporary sources on rhetorical theory and their methodological implications, e.g. Scandinavian PhD theses in the subject. The course primarily deals with contemporary rhetorical theory. The starting point is the reawakened interest in rhetoric in the Renaissance, but the emphasis is on pioneering works from the last fifty years.

Utbildningstillfällen – vårterminen 2021

First Admission Round / Internationell ansökningsomgång

Day Lund, part time 50%
In English
March 24, 2021 – June 6, 2021

The application starts June 2, 2020

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Retorik: Samtida retorisk teoribildning är 13 750 SEK.