Kurs

Kurskod: SASH63
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2020.

Dekanen beslutar att

  • HT-fakulteterna tillfälligt ska övergå till undervisning och examination på distans med stöd av exempelvis lärplattformen Canvas eller verktyget Zoom. Undantag kan göras med hänsyn till t ex gruppstorlekar. Övergången ska ske med start den 18 mars 2020 och ska gälla till dess att rekommendationerna med anledning av coronaepidemin ändras.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2020-04-06 – 2020-06-03
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-70941
Behörighet: Grundläggande behörighet

Information

This page in English: https://www.hist.lu.se/en/course/SASH63/VT2020/


The Dean decides
•The Joint Faculties of Humanities and Theology will temporarily transfer to distance teachning and examination by using the online plattform Canvas or the tool Zoom. Exceptions are possible with consideration to e.g. group sizes. The change will occur starting March 18 2020 and persist until the recommendations relating to the corona epidemic will change.

Beskrivning

Are you interested in the development of Swedish politics and Swedish political life in the 20th and 21st centuries? Learn more on topics such as: Swedish political parties; the founding of the National State and democratic developments; the politics of gender policies and political predictions for 21st century Sweden.

Description

The course provides an introduction to Swedish politics. The political system in general, the constitution, the government and the political parties are discussed in a historical as well as in a contemporary perspective. Sweden’s role as a small country in a global context, both as a member of the European Union and the United Nations, is highlighted. Swedish attributes such as “The Swedish Model” and the policy of neutrality are analysed in a historical perspective as well as with reference to the present situation. Special attention is given to the Swedish gender model, refugee politics and ethnic pluralism.

Further information

The course is given in our new humanities and theology centre, LUX. This offers an exciting campus environment with a vibrant student life. Lund University has one of Sweden’s oldest and largest research library, and the library at LUX is one of 30 libraries within this network.

The course is given as a part-time course once a year, during the spring semester (day-time). The course is a free-standing course for beginners. It can be included in a first or second-cycle degree.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.