Susanne Lundin – Rausingföreläsare 2018

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Förfalskade läkemedel – ett okänt globalt problem

Lyssna på 2018 års Rausingföreläsning med Susanne Lundin.

Senaste länken i denna kedja handlar om falska läkemedel där Susanne följer den illegala handeln och dess förfärliga konsekvenser. Sjuka människor luras att köpa falska läkemedel som i bästa fall är verkningslösa, i värsta fall livshotande. Skrupellösa skurkar tjänar pengar på andras lidande och fattigdom. Hanteringen av falska läkemedel omsätter enorma belopp och sägs ibland överträffa narkotikahandeln. Susannes fältarbeten stäcker sig från kåkstäder i Sydafrika till postterminaler i Sverige. Marknaden är global och dess nätverk inbegriper rika såväl som fattiga länder. I detta sitt pågående arbete har Susanne Lundin engagerat polis, åklagare, sjukvård, tull och många andra aktörer som bekämpar de falska läkemedlens kriminalitet. Men intresset för det som finns i gränszonen till det som är okänt började långt tidigare. Under det tidiga 1990-talet arbetade Susanne med frågor om konstgjord befruktning, inte minst med äggdonation som då var förbjudet i Sverige som något ”onaturligt”. Vidare följde forskning om genetik och genteknik, där de moraliska och etiska frågeställningarna inte gick att skilja från de vetenskapliga. Var det rätt att önska specialdesignade barn med egenskaper som föräldrarna själva valde? Var det rätt att vilja rädda ett dödssjukt barn med ett syskon som reservdelsperson? Kloning och andra gentekniker utmanade etik och rättskänsla och öppnade sannerligen dörren till något tidigare okänt. Efter att ha arbetat med kulturvetenskapliga perspektiv på neurologiska sjukdomar som Parkinson och Huntingtons och undersökt debatten om stamceller blev Susannes nästa stora forskningsfält organhandel. Här gav hon åter inblickar i både okända och skrämmande verkligheter. När organdonation inte räcker till kan penningstarka, desperata och mindre nogräknade personer köpa organ från fattiga. Eller från avrättade. Naturligtvis bedrivs denna handel via mellanhänder, ibland i flera led. Den som kommer undan med livet efter att ha sålt sin njure får själv en spottstyver av det som mottagaren fått betala. På samma sätt får den som tillverkar falska läkemedel i ett skjul någonstans i Afrika eller Asien en bråkdel av det som köparen betalar för den odugliga produkten. Det är lätt att göra listan ännu längre. Men den som fattat intresse för Susanne Lundins arbeten rekommenderas att läsa hennes texter. Och att lyssna till henne på årets HT-dagar. Sällan har ett tema för HT-dagarna passat sin Rausingföreläsare bättre än i år.

Lynn Åkesson
Verksamhetsledare för den akademiska tankesmedjan LU Futura

Om Rausingföreläsningen

Varannat år hålls Rausingföreläsningen av en forskare inom humaniora och varannat år av en nordisk framstående kulturpersonlighet. För föreläsningen utgår ett stipendium ur stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond. Rausingföreläsare genom tiderna
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-01-13