Serie

Theorier om verklig diktning

Erik Hedling, Birger Hedén, Claes-Göran Holmberg, Anders Mortensen, Helena Nilsson (red.)
Theorier om verklig diktning. Festskrift till Per Erik Ljung
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 25
2008

386 s.
Svenska

ISSN: 1102-5522
ISBN: 978918839624X

I antologin Theorier om verklig diktning samsas texter av mer än trettio litteratur- film- och konstforskare. Det handlar i de allra flesta fall om litteratur i alla dess former, men även om film, konst och musik. Texterna spänner över ett vitt fält, från lokal till global litteraturhistorieskrivning, från studier i Vilhelm Ekelunds författarskap till moderna kulturanalyser av olika slag. Här blandas Grundtvig och Ola Hansson, Nizar Qabbani och Pia Tafdrup, Homeros och Peter Weiss, Louis Armstrong och Robert Louis Stevenson, Strindberg och Antonioni. Gemensamt för texterna är att samtliga är tillägnade Per Erik Ljung, lundensisk litteraturdocent, och att de på olika sätt representerar hans intellektuella intressen.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05