Serie

Arbetarhistoria idag

Magnus Olofsson (red.)
Arbetarhistoria idag. Rapport från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2007
Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 3
2009

270 s.
Svenska

ISSN: 1654-2908
ISBN: 978-91-633-4638-5

Antologin Arbetarhistoria idag: Rapport från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2007 innehåller fjorton arbetarhistoriska uppsatser skrivna av femton forskare från olika vetenskapliga discipliner. Uppsatserna kretsar kring ett antal teman som står i centrum för den arbetarhistoriska forskningen av idag: Arbetarhistoria under diskussion, Den internationella arbetarrörelsen, Arbete, normer och värderingar, Etnicitet, klass och identitet samt På ytterkanterna: generalstrejk, antimilitarism och militarism. Sammantaget ger de en bild av de frågor som sysselsätter dagens arbetarhistoriska forskning i hela dess bredd. Uppsatserna i antologin är skrivna av deltagare i den forskarkonferens som Centrum för Arbetarhistoria arrangerade i Landskrona i maj 2007.

Centrum för Arbetarhistoria grundades 1998 och är ett samarbete mellan Lunds universitet, Landskrona stad, Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona och den ideella föreningen Centrum för Arbetarhistoria. Inom Centrum för Arbetarhistoria bedrivs forskning, undervisning och utställningsverksamhet med syfte att samla, sprida och utveckla kunskapen om arbetets och arbetarnas historia i vid bemärkelse.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05