Serie

Kvinnor mot krig

Irene Andersson
Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fred 1914–1940
Studia historica Lundensia 1
2001

358 s.
Svenska

ISSN: 1650-755X
ISBN: 91-628-4901-8

Ämnesord: kvinnor och fred | Sverige | 1900-talet | fredsarbete

Vid midsommartid 1915, mitt under brinnande världskrig, deltog över 88 000 svenska kvinnor i aktionen Kvinnornas fredssöndag. Möten över hela landet antog en resolution som krävde medling mellan de krigförande parterna för att få slut på de blodiga stridigheterna. Tjugo år senare, under Abessinienkrisen sommaren 1935, samlade kampanjen Kvinnornas vapenlösa uppror mot kriget omkring 20 000 kvinnor. Aktionen innebar en protest mot upprustning och en militarisering av vardagslivet genom civilförsvarets uppbyggnad. Bland deltagarna i samlingarna kan nämnas Elin Wägner, Kerstin Hesselgren, Ada Nilsson, Naima Sahlbom och Lydia Wahlström, men även flera socialdemokratiska kvinnor medverkade. Yngre kvinnor som Barbro Alving och Ulla Lindström lade grunden för sin framtida hållning mot civilförsvaret i aktionen 1935.
Varför iscensatte kvinnorna egna fredsaktioner? Vilka var deras idéer och argument? Hur förhöll de sig till andra fredsaktiviteter i tiden? Hur lyckades de på kort tid organisera omfattande samlingar med så många deltagare? Vilket motstånd mötte de?

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05