Serie

Gods, kvinnor och stickning

Per Göran Johansson
Gods, kvinnor och stickning. Tidigindustriell verksamhet i Höks härad i södra Halland ca 1750–1870
Studia historica Lundensia 4
2001

265 s.
Svenska

ISSN: 1650-755X
ISBN: 91-628-5000-8

Ämnesord: stickning | historia | Sverige | Halland | 1700-talet | 1800-talet | hemindustri | protoindustrialisering | genusaspekter | industrihistoria

I denna bok står den sydhalländska stickningsindustrins framväxt, utveckling och organisation i centrum. Under 1700-och 1800-talen fanns här en betydande produktion av bl.a. stickade tröjor, strumpor och vantar. Denna industriella produktion uppkom och utvecklades inom ramen för en godsstruktur. Verksamheten var organiserad som ett förlags-system. Stickningsindustrins tidiga framgångar berodde på den tidigmoderna statens stora beställningar av soldatstrumpor till den svenska armen.
Vad betydde stickningsindustrin för människornas försörjning i trakten? Hur omfattande var verksamheten? Hur såg stickningsindustrins kommersiella nätverk ut? Hur värderades kvinnornas tidigindustriella arbete? Vem efterfrågade de stickade varorna och hur gick distributionen till? Varför avindustrialiserades området i slutet av 1800-talet? Detta är några av de frågor som ställs i boken.
Internationellt sett har frågor rörande liknande tidig-industriell verksamhet väckt ett stort intresse och vållat en livlig debatt. Under senare år har intresset för detta ämne ökat även i Sverige. Föreliggande avhandling bör ses som ett inlägg i den pågående debatten.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05