Serie

Sagans svenskar

Anna Wallette
Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år
2004

410 s.
Svenska

ISBN: 91-975222-0-1

Vikingatiden har ofta betraktats som nordbornas och svenskarnas äldsta minne, en grund för vår nationella identitet. Från 1600-talets senare del till 1960-talet har sagornas svenskar betraktats som allt från svenska göter, skandinaver, germaner och till och med norsk-isländska representanter för nordborna. Anna Wallette för här en diskussion om vilket värde sagorna tillmätts under denna tidsperiod, som källa för vår gemensamma historia.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05