Serie

Visuell fostran

Mats Jönsson
Visuell fostran. Film- och bildverksamheten i Sverige 1939–1945
2011

219 s.
Svenska

ISBN: 978-91-85767-78-6
Förlag: Sekel Bokförlag

Andra världskriget utgör den mest genomforskade perioden i svensk historia. Med några få undantag har emellertid hittillsvarande undersökningar undvikit en av de viktigaste ingångarna till en djupare förståelse för dessa unika år – bilderna. Med Sveriges statligt sanktionerade bildpropaganda i fokus studerar denna bok hur nationens frihet och oberoende konsoliderades visuellt perioden 1939-1945. I någon mening genomför de sju fallstudierna kulturhistorisk medieforskning med bilden i centrum, vars resultat även avslöjar konturerna av en krigstida mentalitetshistoria med långtgående konsekvenser för den svenska allmänhetens förhållande till myndighetsmediering. Olika slags dokumentärfilm dominerar källmaterialet men offentliga evenemang och manifestationer studeras också, precis som spelfilm, radio och press. Genom att studera hur och varför dessa bilder producerades, kontrollerades och distribuerades i Sverige under andra världskriget fastställer boken även vem det var som fostrade respektive fostrades visuellt.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05