Serie

Konflikt och samförstånd

Magnus Olofsson (red.)
Konflikt och samförstånd. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2009
Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 4
2011

152 s.
Svenska

ISSN: 1654-2908
ISBN: 978-91-979661-0-8
Förlag: Centrum för Arbetarhistoria/Big Bad Books

Konflikt och samförstånd. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2009 är en antologi med uppsatser skrivna av forskare med arbetshistoriska utgångspunkter. Sammantaget ger uppsatserna en bild av det arbetarhistoriska forskningsfältet i dag, där allt från politik och facklig organisering till arbete och manligt och kvinnligt får plats. l denna
bok kan man till exempel läsa om ungsocialisternas användande av djävulen i sitt politiska språk, om grönländska kolgruvearbetares första trevande fackliga organisationsförsök och intressemotsättningar mellan centralt och lokalt samt män och kvinnor i Tobaksindustriarbetareförbundet under 1920-talets kris. Uppsatserna i antologin är skrivna av deltagare i den konferens som Centrum för Arbetarhistoria arrangerade i maj 2009.

Centrum för Arbetarhistoria grundades 1998 och är ett samarbete mellan Lunds universitet, Landskrona stad, Arbetarrörelsens Arkiv. i Landskrona och den ideella föreningen Centrum för Arbetarhistoria. Inom Centrum för Arbetarhistoria bedrivs forskning, undervisning och utställningsverksamhet i syfte att samla, sprida och utveckla kunskapen om arbetets och arbetarnas historia.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05