Serie

Skriva om jazz – skriva som jazz

Walter Baumgartner, Per Erik Ljung, Frithjof Strauss (red.)
Skriva om jazz – skriva som jazz. Artiklar om ord och musik
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 19
2001

220 s.
Svenska

ISSN: 1102-5522
ISBN: 91-88396-18-5

Ämnesord: litteraturvetenskap: 1900-talet | musik: jazz

Vad är det hos Thelonious Monk som får en rad författare att försöka fånga ”det monkiska” i ord – som om inte musiken var nog? Går det över huvud taget att skriva om jazz så att det svänger? Vad har Cole Porter gemensamt med svenska barockdiktare som Gunno Eurelius Dahlstierna och Georg Stiernhielm? Vad finns det för förbindelser mellan dagens rappare och västafrikanska griots? Eller mellan svenska femtiotalsromantiker och svarta bluessångare? Hur ska man förstå jazzmusikens skiftande funktioner – och dess relationer till andra estetiska och ideologiska uttrycksformer – i den bredare efterkrigskulturen?
Från de allra vidaste frågorna till de mer specialiserade finns här ett fascinerande och i stort sett outforskat fält, som elva litteraturforskare och författare från Tyskland, Danmark, Norge och Sverige har kastat sig över. Gemensam för dem är den stora nyfikenheten – och deras kärlek till jazzen. Diskussionen kan börja.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05