Serie

Det personliga äktenskapet

Charlotte Christensen-Nugues
Det personliga äktenskapet. Ett exempel ur medeltida litteratur
Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 7
1997

107 s.
Svenska

ISSN: 1102-4313

I samband med den gregorianska reformen övertog kyrkan gradvis den juridiska makten över äktenskapet. De teorier som utvecklades inom kyrkan lade tonvikten vid äktenskapets personliga sida, det äktenskapliga sakramentets grund var unionen mellan två individer genom deras fria, ömsesidiga val. Från mitten av 1100-talet var föräldrarnas samtycke inte längre nödvändigt för ett giltigt äktenskap. Detta stred fullständigt mot det feodala samhällets uppfattning av äktenskapet som en familjeangelägenhet.
I denna skrift undersöker Charlotte Christensen när och i vilken mån idén om det personliga äktenskapet började påverka tankar och föreställningar även utanför kyrkan, med utgångspunkt i 1200-talsromanen Johan et Blonde av Philippe de Rémi. Charlotte Christensen är idéhistoriker vid Lunds universitet.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05