Serie

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2012

Patrik Lundell (red.)
Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2012
Årsbok
2012

160 s.
Svenska

ISSN: 0349-053X
ISBN: 978-91-980551-0-8

Innehållsförteckning

  • Anders Palm: Diktkonst och läkekonst
  • Love Eriksen: Det antropogena landskapets uppgång och fall i Amazonområdet. Arawakkulturens ekologiska aspekter
  • Marianne Gullberg: Att ha språket i sin hand. Vad gester avslöjar om vuxen andraspråksinlärning
  • Anna Wallberg Gustafsson: En opartisk svensk tar parti. Om en skrift av Wadenstierna i 1769 års politiska debatt
  • Olof Hedling: Som att bestiga Mount Everest. Om filmutbildning och filmproduktionslandskapet
  • Michaela Helmbrecht: Om människobilder och bildernas bruk under vendel- och vikingatiden
  • Henrik Rosenkvist: Forskning i svensk dialektsyntax. Förutsättningar och frågeställningar
  • Lars-Håkan Svensson: Minnesord, Gunilla Florby
  • Marianne Thormählen: Minnesord, Claes Schaar
Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05