Serie

Ljud och tystnad för sinne och själ

Frans Mossberg (red.)
Ljud och tystnad för sinne och själ. Betydelser av ljud och tystnad för själslig och mental rekreation
Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 7
2008

53 s.
Svenska

ISSN: 1653-9354

Vad vet vi om vilka betydelser ljud och tystnad, respektive frånvaro av dem har för mental och själslig rekreation idag? Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet har i en serie tvärvetenskapliga symposier sökt skapa forum för denna diskussion genom att bjuda in forskare från ämnen som miljömedicin, psykologi, landskapsplanering och akustik med mera, men har i denna volym valt att ge plats åt röster från ett annat håll. Inom s.k. nyandliga rörelser av olika slag hålls ofta tystnad och stillhet fram som välbehövliga motpoler till det moderna pulserande samtidslivet. Ljudmiljöcentrum bad några forskare och tänkare berätta om deras syn på vilka roller ljud och tystnad kan spela för välbefinnande i sinne och själ.

Innehållsförteckning

  • Frans Mossberg: Förord
  • Henrik Karlsson: Om tystnaden får tala - om längtan efter och rädslan för stillhet
  • Owe Wikström: Vad tyst det blev
  • Håkan Svenbro: Meditation över tystnadens väsen
  • Antoon Geels: Tystnadens röst och själens musik
Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05