Serie

David Gudmundsson
Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721
Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 56
2014 | 256 s. | svenska

ISSN: 0346-5438
ISBN: 978-91-87439-06-3
Förlag: Universus

Ämnesord: Fältpräster | Homiletik – historia | Bön (kristendom) | Andakter | Kristen identitet | Soldater | 1600-talet | 1700-talet

Fältpräster hade en nyckelposition i den svenska armén under stormaktstiden. Till deras uppgifter hörde att hålla gudstjänster och bönestunder, att förrätta dop, vigslar och begravningar, och att följa med soldaterna ut i strid, redo att ta hand om sårade och döende. Deras främsta uppgift var att predika – när omständigheterna tillät upp till tre gånger per vecka. Vad predikade fältprästerna vid dessa tillfällen? Hur kunde deras förkunnelse bidra till att forma soldaternas uppfattningar om sig själva och sin omvärld i en tid av konfessionell och nationell formering?
I Konfessionell krigsmakt undersöker David Gudmundsson det kyrkliga livet i den svenska armén under perioden 1611 till 1721, med fokus på predikan och bön. Eftersom den kyrkliga verksamheten och förkunnelsen i fält i stor utsträckning liknade den i hemlandet, bidrar denna undersökning med nya perspektiv på den religiösa mentaliteten i ett Sverige präglat inte minst av kriget och den lutherska konfessionen.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05