Serie

Högskolepedagogisk reflektion och praktik

Alexander Maurits, Katarina Mårtensson (red.)
Högskolepedagogisk reflektion och praktik. Proceedings från humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2012
2014

209 s.
Svenska

ISBN: 978-91-87833-00-7

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet anordnar med jämna mellanrum högskolepedagogiska inspirationskonferenser för sin undervisande personal. Syftet med dessa konferenser är att inspirera till erfarenhetsutbyte och diskussion om undervisning och lärande.
I denna antologi har vi samlat tretton bidrag som presenterades vid 2012 års inspirationskonferens. Här möter goda och insiktsfulla idéer om undervisning och exempel på praktisk tillämpning av dessa. I antologin diskuterar lärare vid Humanistiska och teologiska fakulteterna bland annat frågor som rör studenternas självstudier, examinationens utformning och studenters lärande, handledning som pedagogisk utmaning och studenternas lärande i ett ämnesdidaktiskt perspektiv.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05