Serie

Minnet och minnandet i litteraturen

Peter Henning, Eva Haettner Aurelius (red.)
Minnet och minnandet i litteraturen. Föreläsningar hållna vid ett symposium den 26 april 2013, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 32
2014

96 s.
Svenska

ISSN: 1102-5522
ISBN: 978-91-88396-30-3

Vad är minnet, med vilka modeller kan vi göra det fattbart, och vilka är möjligheterna att med minnet återskapa det som glömts bort eller på annat sätt gått förlorat?

Frågan om minnet och det att minnas har sedan urminnes tider intresserat poeter, filosofer och forskare, och att ämnet bibehållit sin popularitet är egentligen inte så konstigt. Minnets mysterier rör helt enkelt vid flera av de mest grundläggande aspekterna av det mänskliga varat – ett faktum som författare i alla tider varit väl medvetna om.

I denna volym – resultatet av ett symposium i Lund den 26 april 2013 – finner vi fyra artiklar som på var sitt sätt försöker belysa minnets och litteraturens beröringspunkter. Författarna tar ett brett grepp om frågan och rör sig från Västerlandets arketypiska minnesfunktioner till romantikens särskilda sätt att tänka om det förflutna; från Sigmund Freuds metaforer till konkretisten Åke Hodells arkiv i Stockholm. Texterna visar också på den teoretiska bredden i det litteraturvetenskapliga studier av minnet, och kan härigenom tjäna som en koncis introduktion till fältet.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05