Serie

Lundabiskopen Peder Winstrup före 1658

Karl F. Hansson
Lundabiskopen Peder Winstrup före 1658
Skånsk senmedeltid och renässans 3
1950

391 s.
Svenska

ISSN: 0560-1878

Avhandlingen behandlar en av modern tids mest omdiskuterade lundabiskopar. Winstrup kontrollerade sitt biskopsdöme i mer än 40 år under mycket svåra yttre förhållanden. Under halva sin ämbetstid var han dansk undersåte och sedan svensk. Studien undersöker hans liv och verk fram till Roskildefreden 1658 för att kunna placera honom i samtidens kyrkliga, kulturella och politiska miljö.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05