Serie

Lunds stifts landebok. D. 3, Tillkomst, innehåll, handskrifter samt register

Karl Gustav Ljunggren, Bertil Ejder (red.)
Lunds stifts landebok. D. 3, Tillkomst, innehåll, handskrifter samt register
Skånsk senmedeltid och renässans 6
1965

449 s.
Svenska

ISSN: 0560-1878

Landeboken är en förteckning över kyrkornas, hospitalens, prästernas och klockarnas inkomster och egendomar i det gamla Lunds stift, dvs Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Verket fullbordades i början av 1570-talet. Föreliggande utgåva är en modern textkritisk version med kommentarer och fullständiga register.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05