Serie

Ærkesædets godsadministration i senmiddelalderen

Per Ingesman
Ærkesædets godsadministration i senmiddelalderen
Skånsk senmedeltid och renässans 12
1990

392 s.
Danska

ISSN: 0560-1878
ISBN: 91-7966-116-5

Med utgångspunkt från den senmedeltida agrarkrisen behandlar Ingesman ärkesätets omfattande godsbestånd och dess förvaltning. Rationalisering och centralisering är nyckelbegreppen i utvecklingen. I stor utsträckning bestod förvaltningspersonalen av lågadel. Därmed drabbades också denna grupp hårt av centraliseringen av administrationen och miste sitt inflytande.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05